2020-09-22

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 29 września 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00  XXIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 23.06.2020 r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych odbytych w dniach 7.07.2020 r., 12.08.2020 r., 31.08.2020 r. oraz 8.09.2020 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk obejmującego swym zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych miasta.
 2. Zmiany Uchwały Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2020-2024.
 3. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2020r.
 4. Określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym, z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zapraszam zainteresowanych do udziału w transmisji Online.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Andrzej Łaciak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2020-09-22
Publikacja w dniu:
2020-09-22
Opis zmiany:
b/d