2020-02-18

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00  XV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.01.2020r.
  3. Wystąpienie zaproszonych gości.
  4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Szczyrk.
  6. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2020-02-18
Publikacja w dniu:
2020-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2020-02-18
Publikacja w dniu:
2020-02-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2020-02-18
Publikacja w dniu:
2020-02-18
Opis zmiany:
b/d