2014-05-07

W dniu 25 maja 2014 r., wybieramy posłów do Parlamentu Europejskiego.

Lokale wyborcze czynne będą od 7:00 - 21:00

Głosowanie przeprowadzone zostanie w 4-ch stałych obwodach głosowania, których siedziby znajdują się w :

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
  • siedziba komisji : Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1
  • SZCZYRK, ul. Szkolna 9
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
  • siedziba komisji : Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji
  • SZCZYRK, ul. Myśliwska 34
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
  • siedziba komisji : Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2
  • SZCZYRK, ul. Myśliwska 154
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
  • siedziba komisji : OSW „EXPLORIS”
  • SZCZYRK, ul. Salmopolska 30

ZARZĄDZENIEM Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Szczyrk z dnia 05 maja 2014 r.

powołanie zostały obwodowe komisje wyborcze w składach 7-osobowych każda do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla ważności głosu głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej na podstawie rejestru wyborców a po sporządzeniu spisu wyborców, na podstawie spisu wyborców„Zaświadczenie o prawie do glosowania” w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Zaświadczenia wydaje Urząd Miejski w Szczyrku do 23 maja 2014 r. codziennie w godzinach urzędowania.

Sporządzony Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Szczyrku biuro Nr 39 (II piętro), w terminie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r.w godz. 800 – 1400

Przypominamy, że zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, każdy wyborca przed przystąpiłem do głosowania okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bip.szczyrk.pl

w zakładce : Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Barbara Marek - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-05-07
Publikacja w dniu:
2014-05-07
Opis zmiany:
b/d