2014-05-06

Dnia 15-05-2014r. wchodzi w życie ustawa przywracającą wsparcie opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacją grudniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przywraca ona wsparcie finansowe dla wszystkich osób, które je utraciły, w takiej wysokości, w jakiej pobierały je wcześniej – czyli 520 zł netto miesięcznie.Opiekunowie otrzymają również wyrównanie wraz z odsetkami za miesiące, w których nie pobierały świadczeń.O możliwości otrzymania zaległych pieniędzy wszyscy opiekunowie zostaną powiadomieni przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku,  najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu wejścia ustawy w życie.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Gabriela Janica - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-05-06
Publikacja w dniu:
2014-05-06
Opis zmiany:
b/d