Referat Finansowo-Budżetowy

Biuro nr 21 - I piętro, tel. 82-950-21

mgr Sabina WALUSIAK  - Skarbnik Miasta - Główny księgowy
 • Prowadzi sprawy dotyczące budżetu miasta i funkcji głównego księgowego.
mgr Barbara MIGDAŁ - Podinspektor
 • prowadzi sprawy dotyczące budżetu miasta

Biuro nr 24 - I piętro, tel.: 82-950-15

mgr Marcelina WOJTAL - Podinspektor
prowadzi sprawy w zakresie:
 • wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 • wpłat podatku rolnego od osób prawnych,
 • wpłat podatku leśnego od osób prawnych,
 • wystawianie faktur VAT,
 • wystawianie zaświadczeń RP-7,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych.

 

Biuro nr 24 - I piętro, tel.: 82-950-15

mgr Agnieszka DURAJ  - Podinspektor
prowadzi sprawy w zakresie:
 • wpłat podatku rolnego osób fizycznych,
 • wpłat podatku od środków transportowych osób fizycznych,
 • wpłat podatku od środków transportowych osób prawnych,
 • wpłat czynszu i dzierżaw,
 • wpłat wieczystego użytkowania,
 • rozliczanie kwitariuszy opłaty miejscowej osób fizycznych i prawnych,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku rolnym,
 • wpłat przekształcenia wieczystego użytkowania.

Biuro nr 24 - I piętro, tel.: 82-950-15

Ewa URBANIEC - Inspektor
prowadzi sprawy w zakresie:
 • wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Biuro nr 24 - I piętro, tel.: 82-950-18

Beata STECZEK-PLATA - Inspektor
prowadzi sprawy w zakresie:
 • sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
 • sprzedaż weksli,
 • wymiar podatku od środków transportowych,
 • spisywanie umów opłaty miejscowej,
 • wypłata rachunków Urzędu,

Biuro nr 24 - I piętro, tel.: 82-950-17

mgr Dobrosława Zawadzka - Inspektor
prowadzi sprawy w zakresie:
 • wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
 • wymiar podatku rolnego osób fizycznych i prawnych,
 • wymiar podatku leśnego osób fizycznych i prawnych,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu majątkowego.

Biuro nr 25 - I piętro, tel.: 82-950-25

Joanna HANDEREK – Podinspektor
prowadzi sprawy w zakresie :
 • prowadzenie rachunkowości analitycznej wydatków dotyczącej kont rozrachunkowych oraz rachunkowości syntetycznej i analitycznej kont pozabudżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wydatków budżetowych, sporządzanie zestawień zmian w funduszu jednostki, rachunku zysków i strat oraz bilansów, prowadzenie kasy zapomogowo –pożyczkowej.

 • sporządzanie planu finansowego wydatków budżetowych oraz dokonywanie zmian w planie wydatków,
 • czuwanie nad prawidłową realizacja wydatków budżetowych,
 • ewidencja zaangażowania środków na wydatki budżetowe,
 • sporządzanie zestawień przepływów pieniężnych i harmonogramów spłat kredytów i pożyczek gminy,
 • prowadzenie sprawozdań budżetowych w systemie informatycznym.
mgr Barbara PIEKIELNIAK-SORDYL - Inspektor
prowadzi sprawy w zakresie:
 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowej syntetycznej organu finansowego, ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 • Uzgadnianie zapisów w tej książce z księgowością analityczną.
 • Księgowanie zmian budżetowych i sprawdzanie ich z uchwałami budżetowymi.
 • Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
 • Pomoc przy przygotowywaniu uchwał budżetowych.
 • Inne prace zlecone przez Burmistrza Miasta lub Skarbnika Miasta.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-08-19
Publikacja w dniu:
2021-08-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2021-03-01
Publikacja w dniu:
2021-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2021-03-01
Publikacja w dniu:
2021-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2020-07-10
Publikacja w dniu:
2020-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2020-02-21
Publikacja w dniu:
2020-02-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2019-12-03
Publikacja w dniu:
2019-12-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Justyna Serowik
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-21
Publikacja w dniu:
2017-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Barbara Marek
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2013-05-07
Publikacja w dniu:
2013-05-07
Opis zmiany:
b/d