2021-10-01

UE_2

„Klub Seniora w Szczyrku”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. – Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu:  946 750,00 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 804 737,50 zł

Okres realizacji: 01.10.2021 r. – 30.06.2023 r.

 

Projekt pt.: „Klub Seniora w Szczyrku” skierowany jest do 47 mieszkańców
 i mieszkanek Gminy Szczyrk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym 27 seniorów i seniorek doświadczających wykluczenia społecznego oraz 20 opiekunów i opiekunek faktycznych.

 

Cel główny projektu:

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu  osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

 

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2022-02-22
Publikacja w dniu:
2022-02-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2022-02-10
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2022-02-10
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2022-02-10
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2022-02-10
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2022-02-10
Publikacja w dniu:
2022-02-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2021-10-01
Publikacja w dniu:
2021-10-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Gabriela Janica
Dokument z dnia:
2021-10-01
Publikacja w dniu:
2021-10-01
Opis zmiany:
b/d