2018-09-20

Szanowni Mieszkańcy Szczyrku

Wielokrotnie informowałem na łamach prasy lokalnej, mediach elektronicznych i w rozgłośniach radiowych o bardzo dużej podwyżce cen na wodę i ścieki, jaką złożyła spółka AQUA do akceptacji przez „Wody Polskie”. Te propozycje, w szczególności cen za wodę, nie pozostawiły żadnego wyboru, jak tylko podjęcie odpowiednich działań prawnych w celu zablokowania tej podwyżki. Mam świadomość, że niestety odbije się to na relacjach z bielską spółką. W związku z powyższym złożyłem odwołanie od decyzji zatwierdzającej proponowane podwyżki, którą wydał Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” w Warszawie.

Procedury trwały dość długo, ze względu na złożoność tematu. Osobiście dwukrotnie byłem w Warszawie celem złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dodatkowych dokumentów. W dniu 17.09.2018 otrzymaliśmy informację, że odwołanie zostało uwzględnione, a decyzja o zatwierdzeniu nowego cennika została uchylona.

Jeszcze raz podkreślam, że po powstaniu instytucji „Wody Polskie”, samorządy takie jak Szczyrk niebędące właścicielami „spółek wodno-kanalizacyjnych”, nie zatwierdzają żadnych taryfikatorów cenowych. Pozostaje nam tylko droga prawna, aby zablokować propozycję podwyżek. Informuję, że przygotowuję dalsze działania, które ostatecznie powinny doprowadzić do tego, że w ramach jednej spółki działającej w różnych miejscowościach nie będzie tak dużych dysproporcji cenowych.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Szczyrk
Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-09-20
Publikacja w dniu:
2018-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2018-09-20
Publikacja w dniu:
2018-09-20
Opis zmiany:
b/d