2014-05-05

W dniu 22 kwietnia 2014 roku, w gmachu Sejmu RP, odbyło się posiedzenie komisji, której tematem była kontynuacja dotychczas prowadzonych prac związanych z likwidacją barier rozwoju narciarstwa, turystyki i sportów górskich.

Okazuje się, że poruszane dotychczas na poziomie zespołu tematy, okazały się na tyle ważne, że posłowie postanowili powyższy temat kontynuować w komisji.

Z pewnością takie rozwiązanie przybliża proces zmian legalizacyjnych dotyczących likwidacji barier prawnych związanych z rozwojem infrastruktury narciarskiej i turystycznej w Polsce.

Z przedstawionej przez pana Andrzeja Dziura - Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Ministerstwa Ochrony Środowiska, informacji na temat toczących się postępowań prowadzonych przez regionalne dyrekcje, wynika, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, że wydawane decyzje dotyczące planowanych inwestycji mają charakter dyskryminujący.

Na zlecenie Biura Analiz Sejmowych powstała, opracowana przez adwokat Małgorzatę Kulig-Juźwiak, opinia dotycząca "Barier prawnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej w Polsce.

Opinia ta, była przedmiotem toczącej się podczas obrad komisji dyskusji.

Ze względu na obszerny zakres prac, przełożono jej kontynuację na kolejne posiedzenie, w której udział wezmą przedstawiciele poszczególnych ministerstw.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Barbara Marek - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-05-05
Publikacja w dniu:
2014-05-05
Opis zmiany:
b/d