2014-05-07

W długi majowy weekend do Szczyrku zjechało sporo gości z różnych stron kraju.

Wielu z nich spacerując nad brzegami Żylicy było miłe zaskoczonych zmianą wizerunku naszej miejscowości. Porównywali Szczyrk, który do niedawna tkwił w ich pamięci, z tym który ukazał im się podczas majowego pobytu.

Inni przyrównywali zrealizowane inwestycje w naszej miejscowości do tego co udało sie zrealizować w ich rodzinnych miejscowościach.

W związku z tym, pojawiło się wiele pytań związanych z dokonaniami jakie miały miejsce w Szczyrku w ostatnim okresie.

Ocena tych zmian winna należeć do tych, którzy na co dzień maja okazję funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości, jak również do osób które przyjeżdżają i z nich korzystają.

Postaram sie więc w kilku zdaniach nakreślić historię ostatniego okresu i dokonujących się w naszej miejscowości zmian.

Okres, który powinien podlegać ocenie winien być znacznie dłuższy i zawierać się w czasie, kiedy rozpoczęto okres planowania inwestycji związanych z poszerzeniem oferty turystycznej, okres w którym dla niewielu było oczywistym, że przekształcenia własnościowe w największym ośrodku narciarskim są najszybszą drogą do jego modernizacji.

Wynika z tego, że okres za który dzisiaj chcemy dokonać oceny zamknie się w czasie ośmiu lat. Determinacja Samorządu, co do realizacji tych przedsięwzięć, spowodowała systematyczną poprawę związaną z infrastrukturą turystyczną. Powstała ścieżka rowerowo-piesza wraz z zagospodarowaniem centrum miasta, nowe parkingi, widownia amfiteatru wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Z obiektów sportowych: trasa do narciarstwa biegowego, tor kolarstwa crossowego a wspólnie z COS-em nowoczesny kompleks skoczni narciarskich. Wszystkie te inwestycje, poprzedzono rozbudową sieci kanalizacyjnej co w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę środowiska naturalnego, przyczyniły się do rozbudowy i budowy obiektów hotelarskich.

Działania te, spowodowały całoroczne zainteresowanie Szczyrkiem przez odwiedzających nas turystów, a to z kolei było impulsem dla prywatnych przedsiębiorców.

Dzięki tym działaniom wizerunek Szczyrku poprawił na tyle, by przyciągnąć dużych inwestorów, zainteresowanych modernizacją infrastruktury narciarskiej.

Zmiany te, zostały dostrzeżone również przez przyjeżdżających do nas coraz liczniej turystów oraz media, dzięki którym ze znacznym wyprzedzeniem mogliśmy informować o realizowanych zamierzeniach. Jesteśmy wiec w okresie, kiedy zamykamy niechlubną wizję Szczyrku, wyróżniającą sie muzealnymi eksponatami techniki i wkraczamy w perspektywę kreślenia nowych standardów przypisanych tego typu miejscowościom.

Ważnym elementem realizacji tych przedsięwzięć była możliwość pozyskania i posiłkowania sie funduszami europejskimi, jak również odwaga w podjęciu ryzyka, wykazana przez samorząd na kreślenie celów, które zostały zrealizowane i rozliczone. Stanowiły one również ważny element w pobudzeniu ruchu turystycznego, w rozwój Szczyrku i znaczne podniesienie standardu życia mieszkańców.

Pojawienie sie inwestorów zainteresowanych budową i modernizacją dotychczasowych stacji i ośrodków narciarskich, daje kolejną nadzieję na ponowne zajęcie pozycji lidera w rankingach najlepszych ośrodków narciarskich w Polsce.

Pośrednio spowoduje to zainteresowanie funkcjonowaniem obiektów hotelarskich, gastronomicznych i wszelkich usług związanych z ruchem turystycznym.

Wiąże sie to także z pytaniem dotyczącym dalszych kierunków rozwoju naszej miejscowości. Czy staniemy sie jednym z kolejnych ośrodków narciarskich o typowym standardzie czy też wykorzystując najnowocześniejsze zdobycze techniki i wiedzy na ten temat, będziemy wyznaczyć nową jakość. Obszar zmian dotyczy także naszych mieszkańców, właścicieli firm usługowych, kwaterodawców, gastronomii itp., którzy nie chcąc pozostawać w tyle, będą musieli znacznie podjeść poziom świadczonych usług.

Cieszy fakt, że znaczna cześć naszego społeczeństwa uczestniczy w szeregu organizowanych przez nas projektach dotyczących podnoszenia swoich zdolności i funkcjonowania w świecie nowoczesnych technik komunikowania się.

Sporo zawdzięczamy przyjętej przez władze naszego województwa budowy sieci dróg i autostrad, co powoduje znaczną poprawę dostępności potencjalnych turystów do świadczonych przez nas usług. Perspektywa zrealizowania tych zmian, z pewnością nie będzie krótsza niż pięć lat. Dlatego też, czeka nas jeszcze sporo pracy, determinacji i konsekwencji przy ich realizacji.

Mam nadzieje, że będziemy funkcjonować wtedy na zupełnie innym poziomie i dorównamy podobnym miejscowościom w innych krajach, witając narciarzy "po Polskiej stronie Alp."

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Barbara Marek - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-05-07
Publikacja w dniu:
2014-05-07
Opis zmiany:
b/d