2020-01-07

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.

Urząd Miejski w Szczyrku, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie  zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

 

Lp.

 

          Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Budowa Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą w mieście Szczyrk

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

3 089 430,89

II

2.

Budowa górskiej ścieżki rowerowej w Szczyrku

Robota budowlana

przetarg nieograniczony

150 000,00

III

3.

Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej w Szczyrku

Robot budowlana

przewiduje się realizację zadania w ramach porozumienia ze spółką AQUA S.A. w związku z planowaną rozbudową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Szczyrku  

500 000,00

II

 

 

 

 

 

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-01-07
Publikacja w dniu:
2020-01-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-01-07
Publikacja w dniu:
2020-01-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Pindel
Dokument z dnia:
2020-01-07
Publikacja w dniu:
2020-01-07
Opis zmiany:
b/d