Wieloletni program współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2017-2018r.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Edyta Caputa - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-12-27
Publikacja w dniu:
2016-12-27
Opis zmiany:
b/d