2020-01-23

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Szczyrk.

 

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Szczyrk w roku 2020 jest:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk, tel. (33) 817 81 20.

 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczyrk (stan wykazu aktualny na dzień 3 stycznia 2020 r.):

  1. Beskid Żywiec Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.
  2. SUEZ Bielsko-Biała S.A , ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała
  3. Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczyrku Spółka z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.
  4. PHU OPERATUS Marian Krajewski, ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała
  5. FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10,41-800 Zabrze
  6. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bracka 66 34-300 Żywiec

 

Miejscem zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Gospodarki Odpadami S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D.

Na terenie gminy Szczyrk funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Siedziba PSZOK mieści się w Szczyrku przy ul. Granicznej 1.

 

PSZOK przy ul. Granicznej 1 w Szczyrku przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Szczyrk.

 

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek- nieczynne

wtorek, czwartek, piątek 7:00 – 14.00

środa 7:00 – 18:00

sobota 9:00 – 15:00.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2020-01-23
Publikacja w dniu:
2020-01-23
Opis zmiany:
b/d