2020-09-14

Informacja dla Mieszkańców.

Informujemy, iż w związku z wykorzystanym limitem rocznym przyjęć odpadów o kodzie 17 06 04 -materiały izolacyjne przez Zakład Gospodarki Odpadami S.A w Bielsku-Białej,  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpady izolacyjne takie jak styropian i wełna mineralna  muszą być dostarczane odrębnie, czyli nie mogą być mieszane razem. W przypadku braku prawidłowej segregacji takie odpady nie zostaną odebrane.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2020-09-14
Publikacja w dniu:
2020-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2020-09-14
Publikacja w dniu:
2020-09-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2020-09-14
Publikacja w dniu:
2020-09-14
Opis zmiany:
b/d