2019-12-09

Po dokonaniu przeniesienia do polskiego rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, rejestracji małżeństwa zawartego za granicą lub odtworzenia treści zagranicznego aktu małżeństwa - skutkujących ZMIANĄ NAZWISKA, obywatel polski, którego zmiana nazwiska dotyczy winien NIEZWŁOCZNIE wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-12-09
Publikacja w dniu:
2019-12-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-12-09
Publikacja w dniu:
2019-12-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Renata Pietryszak
Dokument z dnia:
2019-12-09
Publikacja w dniu:
2019-12-09
Opis zmiany:
b/d