2014-11-12

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.10.2014r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej w dniu 21.10.2014r.
  3. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych. Rozpatrzenie projektów uchwał w sparwach:
  4. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny w rejonie Hotelu Meta i ul. Skośnej oraz dolnego odcinka wyciągu krzesełkowego na Skrzyczne.
  5. Zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice.
  6. Przyjęcia programu współpracy Miasta Szczyrk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.
  7. Nabycia udziałów w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1388.
  8. Wystąpienie Burmistrza Miasta.
  9. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  10. Uroczyste zakończenie kadencji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-11-12
Publikacja w dniu:
2014-11-12
Opis zmiany:
b/d