2020-03-22

Od kilku dni funkcjonujemy w zupełnie innej rzeczywistości, w innym systemie prawnym związanym ze stanem epidemii. Jednym z moich obowiązków jest przekazywanie rzetelnych informacji, w duchu odpowiedzialności za każde słowo, każdy wpis w mediach społecznościowych i w oficjalnych komunikatach. Muszę mieć 100-procentową pewność, że informacja jest pełna i sprawdzona. Równocześnie nie mogę wchodzić w kompetencje innych służb i innych szczebli władzy. Dlatego w wielu przypadkach nie mogę odpowiedzieć na pytania mieszkańców, gdyż nie mieści się to w moich kompetencjach lub nie posiadam na dany temat wiedzy.

Dziękuję Dyrekcji Orlego Gniazda za udzielone informacje, bo ja osobiście od nikogo wcześniej ich oficjalnie nie otrzymałem. We wspomnianej informacji pojawiła się jednak pewna nieścisłość. Być może w obecnej sytuacji nie jest ona tak ważna, ale gwoli ścisłości chcę ją wyjaśnić. Decyzja wydana przez Burmistrza Miasta Szczyrk w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony (z roku 2008) dotyczy funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w Orlim Gnieździe. Tego typu decyzja wynika z przepisów o powszechnym obowiązku obrony. W dzisiejszej odmiennej sytuacji decyzja ta nie znajduje zastosowania. Ośrodek kwarantannowy podlega jurysdykcji Wojewody w porozumieniu ze Starostą.

Każdy kto posiada wiedzę, że ktoś podlegający kwarantannie porusza się jednak w miejscach publicznych, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Policję. Poniżej zamieszczam informację Starostwa Powiatowego w sprawie odbywania kwarantanny w ośrodkach do tego przeznaczonych.

Drodzy Mieszkańcy,

musimy być solidarni, empatyczni, bo nie wiadomo kiedy my będziemy potrzebowali pomocy np. szpitalnej, której nie mamy w Szczyrku. Mamy czas wyjątkowy, walczymy z niewidzialnym i podstępnym wrogiem. Pomagajmy sobie wzajemnie i dbajmy o siebie i naszych bliskich. Życzę zdrowia i jeszcze raz zdrowia!

Antoni Byrdy
Burmistrz Miasta Szczyrk

 

INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO

Jak odbyć kwarantannę w ośrodkach?

W związku z zagrożeniem kornawirusem wszyscy obywatele, którzy od 15 marca wracają do Polski muszą się poddać 14-dniowej kwarantannie. Na granicy powinniśmy otrzymać od Straży Granicznej dokument o takim obowiązku.

„Mamy wiele telefonów z zapytaniem w sprawie kierowania do obiektów kwarantannowych. Umieszczanie osób w tych ośrodkach koordynuje na naszym terenie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach i tam należy dzwonić”- informuje Marek Rączka, naczelnik wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.

Nie można samemu zgłosić się do obiektu kwarantannowego. Ulokowanie w ośrodku następuje wyłącznie po skierowaniu przez dyżurnego WCZK. Obiekt nie przyjmie osób, które nie zostaną wcześniej zgłoszone przez dyżurnego. Nie ma możliwości zaplanowania tego we wcześniejszym terminie. Obiekty kwarantannowe są na bieżąco zapełnianie i otwierane nowe.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach –tel. 32/255 21 95