2020-05-05

Kolej na Skrzyczne czynna jest codziennie. 

Osoby, które zamierzają skorzystać z przejazdu koleją pamiętać powinny przede wszystkim o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowaniu co najmniej 2-metrowego odstępu od innych użytkowników. Zalecana jest jednocześnie dezynfekcja rąk, stosowanie rękawiczek ochronnych, szczególne dbanie o porządek oraz dokonywanie płatności z wykorzystaniem karty płatniczej.

Wszystkie wytyczne związane z aktualną sytuacją zostały umieszczone w specjalnym REGULAMINIE.

Kolej czynna jest codziennie:

Poniedziałek - Piątek
Pierwszy wjazd z dolnej stacji na Jaworzynę - 9:00
Pierwszy wjazd z Jaworzyny na Skrzyczne - 9:15
Ostatni zjazd ze Skrzycznego na Jaworzynę - 16:00
Ostatni zjazd z Jaworzyny na dolną stację - 16:30

Sobota - Niedziela
Pierwszy wjazd z dolnej stacji na Jaworzynę - 9:00
Pierwszy wjazd z Jaworzyny na Skrzyczne - 9:15
Ostatni zjazd ze Skrzycznego na Jaworzynę - 17:00
Ostatni zjazd z Jaworzyny na dolną stację - 17:30

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi cenami w zależności od poszczególnych grup osób oraz tras przejazdów – CENNIK.

A4_ZASADY_POSTEPOWANIA_6