2021-11-08

Informacja

         Urząd Miasta informuje Mieszkańców Szczyrku, że w dniu   05.11.2021 (piątek) Burmistrz Miasta wraz z pracownikami Urzędu w porozumieniu 
z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach dokonali przeglądu wszystkich zamontowanych słupków i znaków drogowych wzdłuż ulicy Beskidzkiej
i Myśliwskiej pod kątem miejsc i zamontowania z uwzględnieniem wszystkich uwag Mieszkańców, które wpływały do Urzędu.

         W dniu dzisiejszym tj. 08.11.2021r miał się odbyć odbiór wykonania w/w robót przez Komisję z Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Marszałka Województwa Śląskiego po czym Pan  Burmistrz miał przedstawić Panu Marszałkowi nasze uwagi i propozycje pewnych zmian do wspólnych rozmów
i końcowych ustaleń.

         Niestety część zamontowanych znaków zostało od soboty do dnia dzisiejszego zdewastowanych co jest powodem ,  że odbiór w dniu dzisiejszym nie odbędzie się. Jego następny termin wyznaczony zostanie po naprawieniu wszystkich zniszczeń.

 

 

                                                         Urząd Miejski w Szczyrku

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-11-08
Publikacja w dniu:
2021-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-11-08
Publikacja w dniu:
2021-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-11-08
Publikacja w dniu:
2021-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-11-08
Publikacja w dniu:
2021-11-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Judyta Waluś-Jasica
Dokument z dnia:
2021-11-08
Publikacja w dniu:
2021-11-08
Opis zmiany:
b/d