2018-05-21

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie województwa śląskiego (obszarze powiatu bielskiego) wystąpił I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolor żółty (zgodnie z Palanem działań krótkoterminowych, stanowiących część "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiagnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" - Uchwała Nr Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM 10, wynoszącego 50 ug/m3, na wymieninych w załączniku stanowiskach w strefach, w tym w aglomeracjach.

I poziom ostrzegania obowiązuje do końca bieżącego roku.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Moroń
Dokument z dnia:
2018-05-21
Publikacja w dniu:
2018-05-21
Opis zmiany:
b/d