2019-11-26

Realizując obowiązki wynikające z art. 3 ust. 9 pkt a, b, d, e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)

informujemy o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Szczyrk.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Szczyrk w roku 2019 jest:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk, tel. (33) 817 86 46.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczyrk (stan wykazu aktualny na dzień 24 październik 2019 r.):

 1. Beskid Żywiec Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.
 2. SUEZ Bielsko-Biała S.A , ul. Reksia 6, 43-300 Bielsko-Biała
 3. Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczyrku Spółka z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.
 4. REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Sosnowcu,
 5. Baczyńskiego11, 41-203 Sosnowiec.
 6. PHU OPERATUS Marian Krajewski, ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała
 7. FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10,41-800 Zabrze
 8. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bracka 66 34-300 Żywiec.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

 1. Zakład Gospodarki Odpadami S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D.
 2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez
 3. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Siedziba PSZOK mieści się w Szczyrku przy ul. Granicznej 1.
 4. PSZOK przy ul. Granicznej 1 w Szczyrku przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Szczyrk.

Godziny otwarcia PSZOK:

poniedziałek-wtorek 7:00 – 14.00

środa 7:00 – 18:00

czwartek-piątek 7:00 – 14:00

sobota 7:00 – 15:00.

 

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d