2014-09-15

Przypominamy o zbliżającym się terminie wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, tj. 30.09.2014 r.

Urząd Miejski w Szczyrku przypomina, że w dniu 30.09. br. upływa ustawowy termin wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r.

Nie dokonanie opłaty w ustawowym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Równocześnie informujemy, że zgodnie z art. 18 o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi do dnia 31 stycznia każdego roku przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wpłaty I raty za dany rok

Termin wpłaty II raty 31.05

Termin wpłaty III raty 30.09

Informujemy również, że na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi (j.t Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.) od roku 2014 będą prowadzone kontrole prawidłowości złożonych, oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Urszula Stec - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-09-15
Publikacja w dniu:
2014-09-15
Opis zmiany:
b/d