2020-12-21

W związku ze zmianami w  ustawie z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z  2020 poz.1439)  od dnia 1 stycznia 2021 r. nałożono na właścicieli nieruchomości obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości.

W dotychczasowym stanie prawnym istniała możliwość, aby właściciel nieruchomości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarował, iż nie będzie segregował odpadów komunalnych.

Mając na uwadze powyższe w sytuacji braku dotychczasowego zadeklarowania przez właściciela nieruchomości segregacji odpadów konieczna będzie zmiana przedmiotowej deklaracji.

Z uwagi na ważność sprawy, prosi się w/w właścicieli o niezwłoczne złożenie nowej deklaracji w tut. Urzędzie.

                                                                                                        

                                                                                Burmistrz Miasta Szczyrk

                                                                                  Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2020-12-21
Publikacja w dniu:
2020-12-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2020-12-21
Publikacja w dniu:
2020-12-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Magdalena Ślazyk
Dokument z dnia:
2020-12-21
Publikacja w dniu:
2020-12-21
Opis zmiany:
b/d