2014-02-27

  • 7- 8 maja Wycieczka do Uniejowa
  • Czerwiec- Słowacja
  • Lipiec - Jura Krakowsko- Częstochowska
  • początek września - Bieszczady