2015-04-01

DOPŁATY DO WYKASZANIA ŁĄK I PASTWISK!

Dopłaty bezpośrednie w 2015 r.

Od 16 marca w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej można składać wnioski o przyznanie jednolitej płatności obszarowej - o dopłaty bezpośrednie (m.in. dopłaty do wykaszania łąk i pastwisk).

Wnioski takie mogą składać osoby, które posiadają lub użytkują co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Do użytków tych zaliczają się także trwałe użytki zielone-trawy. Musi to być czysty hektar, kwalifikujący się do dopłat. Do hektara tego nie wlicza się np. budynków, lasów, zakrzewień- wszelkiego rodzaju nieużytków.

Aby złożyć taki wniosek trzeba posiadać informację o numerach posiadanych działek i ich powierzchni - np. wypis z ewidencji gruntów. Na podstawie tych informacji należy wypełnić wniosek i załączniki graficzne- mapki.

Wniosek o dopłaty bezpośrednie oraz wniosek o wpis do ewidencji producentów można pobrać ze strony arimr-www.arimr.gov.pl, albo otrzymać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej, ul Boruty Spiechowicza 24.

Wnioski są przyjmowane do 15 maja. Po tym terminie można je składać jeszcze do 9 czerwca, ale po 15 maja przysługujące płatności będą pomniejszone.

Oprócz dopłat do ziemi, można otrzymać również dopłaty do zwierząt. Przy tej dopłacie obowiązują następujące zasady:

  1. dopłata do krów, które na dzień 15 maja mają powyżej 24 miesięcy, są zarejestrowane w IRZ ARiMR i rolnik ma ich co najmniej 3 szt.,
  2. dopłata do bydła obu płci, które na dzień 15 maja mają nie więcej niż 24 miesiące, są zarejestrowane i rolnik ma co najmniej 3 szt.,
  3. dopłata do samic owiec- które na dzień 15 maja mają więcej niż 12 miesięcy, są zarejestrowane i rolnik posiada ich co najmniej 10 szt.
  4. dopłata do samic kóz, które na dzień 15 maja mają więcej niż 12 miesięcy, są zarejestrowane i rolnik ma ich co najmniej 5 szt.

Dodatkowe informacje:

  • W Urzędzie Miejskim w Szczyrku czynny jest punkt konsultacyjny dla rolników, którzy ubiegają się o dopłaty bezpośrednie.
  • Punkt jest czynny od dnia 16 marca do dnia 15 maja br., w każdy wtorek od godz. 13:00 do godz. 15:00.
  • Punkt konsultacyjny został zorganizowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej tel. 33 814 45 41.
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Barbara Marek - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-04-01
Publikacja w dniu:
2015-04-01
Opis zmiany:
b/d