2021-03-15

Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, są zobowiązani, najpóźniej do 18.03.2021r. złożyć dokumenty znajdujące się pod adresem

https://www.bip.szczyrk.pl/bipkod/007/004

załączniki dla osób fizycznych i dla osób prawnych

 Podatnicy będący osobami fizycznymi i równocześnie prowadzący działalność gospodarczą (PKD ujęte w uchwałach) składają:

1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

2.     Informacja IN1 -informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z :

  1. ZIN 1- załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
  2. ZIN 2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
  3. w przypadku współwłasności załącznik ZIN 3- załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. - dane pozostałych podatników

 3. W razie stwierdzenia błędów lub braków w złożonych dokumentach i działając zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej (art.  169.  Wezwanie do usunięcia braków podania w postępowaniu podatkowym):

- jeżeli podanie nie będzie spełniało wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wezwie wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2021-03-15
Publikacja w dniu:
2021-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2021-03-15
Publikacja w dniu:
2021-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wolicki
Dokument z dnia:
2021-03-15
Publikacja w dniu:
2021-03-15
Opis zmiany:
b/d