• 30. lipca 2016 - CYRK ZALEWSKI

  SZCZYRK | 30.07.2016 | ULICA DĘBOWA | GODZINA 16:00

   

  zobacz więcej
 • 29-30. lipca 2016 - IMPREZY W META MUSIC CLUB

  29.07 Resident Night
  Resident Night to impreza podczas której usłyszycie Wasze ulubione kawałki. Rezydent klubu DJ Brad R serwować będzie przeboje, które cieszą się największą popularnością w naszym klubie.

  30.07 Fluo Party
  Neonowe opaski, kolorowe światło i barwna muzyka - to imprezowy zestaw numer 1. Fluo Party to impreza, która zdecydowanie Cię zaskoczy. Uwaga - rozdajemy świecące gadżety!

  zobacz więcej
 • 29-30. lipca 2016 - IMPREZY W CLUB DISCO JAMA

  29.07 GORĄCY PIĄTEK - Weekend zaczynamy od gorących promocji! 

  30.07 SOBOTA -LATINO PARTY - hity latino, wakacyjne rytmy oraz nowości muzyczne.

  To wszystko czeka na Was w CLUBIE JAMA!

  Club Disco Jama
  Szczyrk-Centrum
  ul. Myśliwska 30

   

  zobacz więcej
 • REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK - BIEG PO SERCE ZBÓJA I SPORT-KLINIKA W ŻORACH

  REGULAMIN KONKURSU

  HASŁO/WIERSZ/RYMOWANKA (o długośći max.30-40 słów), promujące Bieg po Serce Zbója Szczyrka oraz Sport-Klinikę

  § 1 

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.Organizatorem Konkursu jest Miasto Szczyrk, Partner: Sport-Klinika z Żor.

  2.Konkurs prowadzony jest w celu promocji Biegu po Serce Zbója Szczyrka oraz Sport-Kliniki w Żorach.

  3.Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.07.2016 r. o godz.15.00 i trwa do 23.07.2016 r. do godz.13.00.

  4.Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz.U.2009, Nr 201, poz.1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww.ustawie.

  5.Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

  6.W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

  7.W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

  8.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

  10.Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, popierany, zarządzany, czy w jakikolwiek inny sposób powiązany z portalem Facebook.

  § 2 

  ZASADY KONKURSU ORAZ NAGRODY

  Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  1.Zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

  2.Wykonać zadanie konkursowe, polegające na: wymyśleniu hasła/wiersza/rymowanki, promującego Bieg po Serce Zbója Szczyrka oraz Sport-Klinikę i umieszczenie go w komentarzu pod zdjęciem informującym o konkursie. Długość pracy to max. 30-40 słów.

  3.Konkurs trwać będzie od 18.07.2016 r. od godz.15.00 do 23.07.2016 r. do godz.13.00.

  4.Wyboru 3 zwycięzców dokona przedstawicielstwo Organizatora i Partnera konkursu.

  5.Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

  6.Przewidziano 3 nagrody w postaci Pakietów Diagnostyczno-Rehabilitacyjnych o wartości 400 zł każdy, zawierających konsultację ortopedyczną, konsultację rehabilitacyjną oraz zajęcia rehabilitacyjne.

  7.Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

  8.Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

  § 3 

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz wizerunku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w Konkursie.

  2.Podanie niepełnych lub fałszywych danych osobowych powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w konkursie.

  3.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Miasto Szczyrk. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn.zm.).

  4.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród.

  § 4 

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

  1.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród do dnia 26.07.2016 i zobowiązani są do podania danych adresowych tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość do wysyłki nagrody najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody.

  2.Istnieje również możliwość osobistego odbioru nagrody w Informacji Turystycznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 41.

  3.W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 tygodni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

  4.Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

  § 5 

  REKLAMACJE

  1.Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres it@szczyrk.pl z dopiskiem "Bieg po Serce Zbója Szczyrka i Klinika-Żory" przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 2 tygodni od daty jego zakończenia.

  2.Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

  3.Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

  4.Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

   

  § 6 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

  2. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

   

   

  zobacz więcej
 • „Nestle poRusza Polskę” – ZAGŁOSUJ NA SZCZYRK!

  Szczyrk w konkursie „Nestle poRusza Polskę”! – zagłosuj na siłownię zewnętrzną!

  zobacz więcej
 • 22-24. lipca 2016 - "LATO Z KSIĄŻKĄ"

  W dniach 22-24. lipca 2016 zapraszamy na Plac św. Jakuba, gdzie odbędzie się kolejna edycja "Lata z Książką". Organizatorem wydarzenia jest wydawnictwo Zysk.

  "Lato z Książką" jest w tym roku jedną z imprez towarzyszących VII Biegowi po Serce Zbója Szczyrka, który będzie miał miejsce 23. lipca. 


  "Po czterech udanych edycjach Lata z książką postanowiliśmy kontynuować organizację tego wydarzenia. Mamy zaszczyt poinformować, że tym razem Lato z książką odbędzie się aż w czterech miastach: Łebie, Mikołajkach, Ustroniu oraz Szczyrku. W każdym z wymienionych miast spędzimy trzy dni (piątek - niedziela), podczas których zapewnimy wszystkim odwiedzającym rozrywkę na najwyższym poziomie! Stawiając na zróżnicowany i bogaty program każdego roku do udziału w naszym wydarzeniu zapraszamy wyjątkowych gości oraz przygotujemy warsztaty literacko-plastyczne dla najmłodszych uczestników. W strefie dziecięcej nigdy nie brakuje atrakcji, a i dla dorosłych mamy w zanadrzu kilka niespodzianek :)

  Lato z książką to jedyna inicjatywa czytelnicza w Polsce, która jest organizowana na taką skalę! Adresatami wydarzenia są nie tylko przypadkowi wczasowicze, wypoczywający w danych miejscowościach, ale fani dobrej literatury z całej Polski. Lato z książką kierujemy do wszystkich, niezależnie od wieku, bo przecież książka jest idealną formą rozrywki dla każdego z nas!" (źródło: www.latozksiazka.pl)

  Program --> http://www.latozksiazka.pl/#!szczyrk/hwaw8 

  zobacz więcej
 • 24. lipca 2016 - VIII MEMORIAŁ OLIMPIJCZYKÓW W SKOKACH NARCIARSKICH

  Dzień po zawodach Letniej Grand Prix w Wiśle-Malince, 24. lipca odbędzie się konkurs skoków narciarskich na skoczni "Skalite" w Szczyrku. W Memoriale Olimpijczyków powalczą juniorzy, a także wszyscy zgłoszeni zawodnicy w kategorii Open, co daje szanse na mocną obsadę.

  Program zawodów przewiduje rywalizację w kategorii Junior C i Junior B (początek konkursu o 10:15), a także zawody w kategorii Open (o 13:30).

  09:00 – odprawa Kierowników Drużyn (Junior C i B)
  09:30 – seria próbna Junior C i B
  10:15 – 1. seria konkursowa
  11:00 – seria finałowa i dekoracja sześciu najlepszych zawodników

  12:00 – odprawa Kierowników Drużyn (Open)
  12:45 – seria próbna Open
  13:30 – 1. seria konkursowa
  14:45 – seria finałowa (30 zawodników)
  15:30 – dekoracja trzech najlepszych zawodników

  Memoriał Olimpijczyków posiada zazwyczaj bardzo silną obsadę. Na starcie tej imprezy oprócz czołowych polskich zawodników (Kamil Stoch, Piotr Żyła czy Maciej Kot) pojawiali się także zagraniczni skoczkowie (m.in. Simon Amman).

  źródło: skoki24.pl

  zobacz więcej
 • 23. lipca 2016 - 7. BIEG PO SERCE ZBÓJA SZCZYRKA

  Zapraszamy na VII BIEG PO SERCE ZBÓJA SZCZYRKA, który odbędzie się 23. lipca 2016 (SOBOTA) w Szczyrku na Placu św. Jakuba. Tegoroczna edycja dedykowana jest Światowym Dniom Młodzieży i towarzyszyć będzie jej mnóstwo atrakcji dodatkowych. Po Biegu zapraszamy o godz. 18:00 do amfiteatru na KONCERT ZESPOŁU GOORAL!

  Podczas tegorocznej edycji biegamy, by wesprzeć m.in. małego Kubusia Kurowskiego ze Szczyrku. Kubuś aktualnie uczy się chodzić na urządzeniu Kidwalk. I właśnie na zakup takiego specjalistycznego sprzętu będziemy zbierać fundusze podczas Biegu. Wózek jest szansą dla chłopczyka na samodzielne przemieszczanie się.  Organizator:
  - Stowarzyszenie Zbója Szczyrka

  Współorganizatorzy:
  - Miasto Szczyrk
  - Parafia św. Jakuba

  Partner Główny wydarzenia:
  - Szczyrkowski Ośrodek Narciarski

  Partnerzy:
  - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
  - Beskid Sport Arena
  - Sport-Klinika w Żorach
  - Radio Zet
  - Polonia Sport
  - ŚDM Kraków
  - Światowe Igrzyska Polonijne Polonia Austria
  - The World Polonia Sport Federation
  - Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku 
  - Hotel Alpin
  - Krupówka Top Mountain Resort & Style
  - Bellis Studio Urody
  - Pracownia Kamelo
  - Schronisko PTTK Klimczok 
  - Ośrodek wypoczynkowy Całoroczne Domki Drewniane Buczkowice


  Bieg po Serce Zbója Szczyrka to impreza sportowo-rekreacyjna o charakterze charytatywnym, mająca na celu wsparcie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, pomoc celom lokalnym, a także wsparcie działalności charytatywnej Stowarzyszenia Zbója Szczyrka.

  Wydarzenie o takiej formule już od kilkunastu lat odbywa się wokół wiedeńskiego ratusza, ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem. Dlatego też w sierpniu 2012 postanowiliśmy, że również w Szczyrku pomożemy chorym dzieciom, a przy okazji zorganizujemy wielką imprezę dla absolutnie WSZYSTKICH!
  Ideą imprezy jest pokonanie jak największej ilości okrążeń wyznaczonej trasy. Pragniemy zaznaczyć, że technika jest dowolna, a w wydarzeniu uczestniczyć może każdy. Trasę można pokonać biegiem, przejechać na rowerze, hulajnodze, deskorolce lub rolkach, pokonać pieszo w grupie przyjaciół czy przejść z kijami do nordic walking. Mile widziane są także osoby niepełnosprawne, na wózkach inwalidzkich.


  IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

  22-24. lipca 2016
  LATO Z KSIĄŻKĄ 

  Plac św. Jakuba
  w godz. 10:00-21:00
  spotkania z autorami od 16:00

   

  23. lipca 2016
  WARSZTATY SEROWARSTWA - TRADYCYJNY WYRÓB SERA 

  Plac św. Jakuba
  godz. 15:00

   

  23. lipca 2016
  II edycja DNIA DAWCY SZPIKU

  Plac św. Jakuba
  w godz. 11:00-18:00

   

  23. lipca 2016
  KONCERT ZESPOŁU GOORAL

  Amfiteatr Skalite 
  godz. 18:00
  Wstęp WOLNY!

   


   

  TRASA BIEGU

  UWAGA!!
  Ze względów bezpieczeństwa, ponownie rozdzielimy trasę pieszą oraz rowerową:

  - ROWERZYŚCI, ROLKARZE - start godz. 12:00 - 13:30

  - BIEGACZE, PIESI, OSOBY Z DZIEĆMI, Z KIJAMI DO NORDIC WALKING ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA WÓZKACH - start godz. 14:00 - 17:00

  Kategoryczny ZAKAZ poruszania się po trasach trzy i czterokołowcami!!!!

  Biuro organizacyjne na Placu św. Jakuba czynne będzie od godz. 10:00.

  Jedno okrążenie wyznaczonej trasy = określona kwota, która zostanie przeznaczona na pomoc chorym dzieciom.

  Biegowi towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, m.in. kapela góralska, stoiska z wyrobami rękodzieła sztuki ludowej, punkty medyczne oraz stoiska partnerów akcji.
  Dla najaktywniejszych uczestników Organizator przewidział wartościowe nagrody rzeczowe.

  Jak możemy pomóc?
  Przede wszystkim przez obecność, ale również poprzez:
  - poinformowanie o VI Biegu jak największej ilości osób
  - pomoc w pozyskaniu sponsora, w imieniu którego wręczycie Państwo uroczyście na scenie czek dla chorych dzieci - może jest jakaś firma, której właściciele działają lub mieszkają na Państwa terenie i zechcieliby przekazać określoną kwotę w zamian za reklamę podczas Biegu . Pamiętajmy, że liczy się każda kwota i żadna nie jest zbyt mała!
  - wykupienie pakietu Biegu
  - przekazanie atrakcyjnych nagród, które mogłyby wziąć udział w licytacji
  - poprzez wrzucenie wolnych datków do puszek u wolontariuszy lub dokonanie przelewu

  ZBÓJ SZCZYREK WYJAŚNIA NAM UDZIAŁ W BIEGU:

  CEL GŁÓWNY IMPREZY?
  Wsparcie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, pomoc celom lokalnym, a także wsparcie działalności charytatywnej Stowarzyszenia Zbója Szczyrka.

  CEL BIEGU?
  Zdobycie jak największej ilości Serc Zbója Szczyrka.

  JAK JE ZDOBYĆ?
  Po pokonaniu wyznaczonej trasy biegu, otrzymujesz na karcie stempel, symbolizujący Serce Zbója Szczyrka. Teraz możesz wystartować do kolejnej rundy.
  Im więcej razy pokonasz trasę, tym więcej serduszek-stempli otrzymasz. Z każdą rundą pomagasz swemu sercu!

  JAK POKONAĆ TRASĘ BIEGU?
  Trasę można pokonać biegiem, przejechać na rowerze, hulajnodze, deskorolce lub rolkach, pokonać pieszo w grupie przyjaciół czy przejść z kijami do nordic walking.
  Mile widziane są także osoby niepełnosprawne, na wózkach inwalidzkich. Każda forma ruchu jest dopuszczona.

  Ze względów bezpieczeństwa, w tym roku postanowiliśmy rozdzielić trasę pieszą od rowerowej:

  - ROWERZYŚCI, ROLKARZE - start godz. 12:00 - 13:30

  - BIEGACZE, PIESI, OSOBY Z DZIEĆMI, Z KIJAMI DO NORDIC WALKING ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA WÓZKACH - start godz. 14:00 - 17:00

  Kategoryczny ZAKAZ poruszania się po trasach trzy i czterokołowcami!!!!


  Trasa jest taka sama dla osób poruszających się pieszo i rowerzystów/rolkarzy - start i meta znajdują się na Placu św. Jakuba

  mapa BIEGU PO SERCE 2015 Kopiowanie

  ILE CZASU TRWA BIEG?
  Na pokonanie trasy biegu masz czas 3 godziny.
  Bieg rozpoczyna się w sobotę 23. lipca 2016 godz. 14:00 i będzie trwać do godz. 17:00 (godziny mogą ulec nieznacznym zmianom, o czym niezwłocznie poinformujemy). Trasę możesz pokonywać nieprzerwanie, możesz również robić przerwy, aby odpocząć lub wziąć udział w atrakcjach towarzyszących imprezie i później kontynuować bieg.
  Rowerzyści i rolkarze startują wcześniej, tj. w godz. 12:00 - 13:30.


  CO MAM ZROBIĆ ABY WYSTARTOWAĆ?
  1. Udać się do biura organizacyjnego na Placu św. Jakuba - tam otrzymasz kartę biegu i numer startowy.
  Biuro czynne będzie od godz. 10:00 w dniu imprezy. Nie ma wcześniejszych zapisów na Bieg.
  PODSTAWĄ DO PÓŹNIEJSZEJ KLASYFIKACJI, BĘDZIE DOKŁADNE WYPEŁNIENIE KARTY, KTÓRĄ OTRZYMACIE W BIURZE NA MIEJSCU IMPREZY I ODDANIE JEJ W BIURZE PO UKOŃCZENIU BIEGU!
  2. Uiścić opłatę upoważniającą do odbioru pakietu pamiątkowego biegu, zawierającego m.in. certyfikat, bon żywieniowy, wodę oraz gadżety biegu i sponsorów.*
  * OPŁATA STARTOWA dotyczy młodzieży powyżej 10 roku życia oraz każdej osoby pełnoletniej
  * dzieci do lat 10 nie są zobowiązane do uiszczenia opłaty startowej, aczkolwiek istnieje możliwość zakupienia pakietu startowego
  * w przypadku rodziny (czyt. rodzice+dzieci) należy wykupić min. 2 pakiety startowe, tj. uiścić opłatę startową za minimum 2 osoby
  3. Następnie udaj się na start i rozpocznij pokonywanie trasy.
  Pamiętaj, abyś za każdą rundę otrzymał na mecie stempel z serduszkiem, czyli jedno Serce Zbója Szczyrka.

  JAK MOGĘ POMÓC?
  Jedno okrążenie wyznaczonej trasy (1 serduszko na Karcie Biegu) = określona kwota, która zostanie przeznaczona na pomoc chorym dzieciom.
  Jeśli zdobyłeś np. 5 serduszek, a za każde na Karcie Biegu zadeklarowałeś przekazać np. 2 zł, to na konto wpłacasz 10zł.

  JAK WYGRAĆ?
  Pokonaj chociaż jedno okrążenie. Wygrywają wszyscy, którzy zdobyli co najmniej jedno Serce Zbója Szczyrka.

  CZY SĄ NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW?
  Tak. Każdy, kto w swojej kategorii zdobędzie największą ilość serc, otrzymuje nagrodę specjalną.
  Wyniki zostaną ogłoszone po ok. 7 dniach od dnia imprezy - na stronie Szczyrku, profilach Miasta Szczyrk i Biegu po Serce Zbója Szczyrka na Facebooku.

  1. BIEG/MARSZ/SPACER/SPACER Z WÓZKIEM/KIJAMI NORDIC WALKING - poruszanie się na nogach
  Kobiety/Dziewczęta
  do 8 r.ż.
  9-13 lat
  14-18 lat
  Dorosłe

  Mężczyźni/Chłopcy
  do 8 r.ż.
  9-13 lat
  14-18 lat
  Dorosłe

  2. ROWER/ROLKI
  Kobiety/Dziewczęta
  do 8 r.ż.
  9-13 lat
  14-18 lat
  Dorosłe

  Mężczyźni/Chłopcy
  do 8 r.ż.
  9-13 lat
  14-18 lat
  Dorosłe

  3. DZIECKO W WÓZKU - dot. dzieci do 3 r.ż. - 1 kategoria

  4. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA WÓZKACH INWALIDZKICH
  Kobiety
  Mężczyźni

  Wyłonimy również najmłodszego i najstarszego uczestnika Biegu.

  JAK MOGĘ POZYSKAĆ SPONSORA?
  Możesz powtórzyć swoim bliskim motto naszego Biegu "JA uczestniczę, TY sponsorujesz, MY pomagamy".
  Powiedz Im o naszej idei pomocy, o naszym wspólnym celu i poproś bliskich, aby zgodzili się za każde pokonane przez Ciebie okrążenie, przeznaczyć jakąś kwotę. Po zakończeniu Biegu, udasz się do Nich i przedstawisz Im Kartę Biegu z wyszczególnioną ilością zdobytych serduszek.
  Jeśli Twój "sponsor" zgodził się zapłacić np. 5zł za każde okrążenie, a Ty pokonałeś np. 5 okrążeń, wtedy wręczy Ci kwotę 25zł, którą wpłacicie na konto Organizatora.
  Wszystkie pieniądze uzbierane w ten sposób będą w 100% przekazane na cel biegu.
  Sponsor może wyposażyć Cię w firmowe T-shirty, czapki, naklejki itp.
  Bądź swym dobrym menedżerem i pozyskaj dla siebie sponsora Biegu po Serce Zbója Szczyrka!

  JAK MOGĘ POMÓC JEŚLI NIE UDA MI SIĘ POZYSKAĆ SWOJEGO SPONSORA?
  Zawsze możesz według własnego uznania wpłacić na podane konto dowolną kwotę.
  Jeśli jej nie masz lub nie stać Cię na nią, to pamiętaj, że uczestnicząc w Biegu po Serce Zbója Szczyrka, wspierasz ideę Biegu i poszerzasz naszą grupę Dobrych Serc Zbója Szczyrka.

  zobacz więcej