• Zmiany w ewidencji ludności - informacja

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), która wprowadza szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego

  zobacz więcej
 • Plebiscyt na Najskuteczniejszego Gospodarza Gminy Powiatu Bielskiego

  Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż w trwającym od 12 kwietnia do 6 maja b.r. plebiscycie Dziennika Zachodniego pierwsze miejsce zajął Burmistrz Szczyrku Wojciech Bydliński.

  zobacz więcej
 • Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Południowego”

  Projekt realizowany od kwietnia bieżącego roku przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

  zobacz więcej
 • Ankieta

  Związana z planowaną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie od parkingu „U Kowalskiego” do Hali Skrzyczeńskiej /budowa nowego wyciągu i trasy narciarskiej/

  zobacz więcej
 • Akcja Zima

  Akcja Zima 2013/2014

  zobacz więcej
 • Konsultacje społeczne projektu uchwały

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Szczyrk.

  zobacz więcej
 • Rządowy program pomocy uczniom w 2014r. "Wyprawka szkolna"

  Informacja dla rodziców dotycząca dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna " w roku szkolnym 2014/2015

  zobacz więcej
 • SERWIS www.mojestypendium.pl

  W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć informację o wszystkich programach stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów edukacyjnych, skierowaną do uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i sportowców. Znajdują się tu również artykuły o stypendiach, konkursy dla stypendystów i publikacje, które pomogą młodym ludziom wybrać ścieżkę edukacji, a być może i kariery zawodowej.Serwis prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć.

  zobacz więcej
 • Konsultacje społeczne projektu uchwały

  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Szczyrk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Szczyrk przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

  zobacz więcej
 • Informacja dotycząca realizacji Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.

  Informujemy, że w szkołach na terenie Miasta Szczyrk tj. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 i w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku będzie realizowany Rządowy program wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Na ten cel Miasto Szczyrk otrzymało środki finansowe w formie dotacji celowej Wojewody Śląskiego w wysokości 3.470 zł.

  zobacz więcej