2022-06-03

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku zaprasza do składania ofert na dzierżawę powierzchni na terenie Amfiteatru „Skalite” podczas trwania 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej, który odbędzie się w okresie od 30 lipca do 7 sierpnia 2022 roku.

Oferty należy składać na druku „PODANIE TKB 2022” (do pobrania poniżej oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji) w zaklejonych kopertach w budynku MOKPiI przy ul. Beskidzkiej 106 w Szczyrku lub pocztą tradycyjną na adres MOKPiI (termin wpłynięcia ofert mija 13.07.2022 o godz. 15:00) z dopiskiem „Oferta na TKB 2022”.

Wszystkie oferty będą przyjmowane od 3 czerwca do 13 lipca 2022 roku do godziny 15:00.

Załączniki do pobrania poniżej (szczegółowe warunki, regulamin konkursu, regulamin handlu, minimalne kwoty czynszu dzierżawy za mb, informacje dla twórców). Ze szczegółami można zapoznać się również w siedzibie MOKPiI, w Informacji Turystycznej przy ul. Beskidzkiej 41 oraz pod numerami telefonów: 33 8178636, 33 8178713 oraz 33 8158388.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

druk PODANIA TKB 2022

informacje dla handlujących i twórców dot. stoisk podczas TKB 2022_1

regulamin dla handlujących w amfiteatrze Skalite

regulamin konkursu ofert na handel w amfiteatrze Skalite

informacje dla TWÓRCÓW LUDOWYCH, ARTYSTÓW, RZEMIEŚLINKÓW, TWÓRCÓW WYROBÓW HAND MADE_1

Zarządzenie dyrektora MOKPiI dot. TKB 2022