2015-05-27

Dziś Dzień Samorządowca.

W tym roku ma on szczególny charakter, bowiem świętujemy 25-lecie Samorządności w Polsce. Dokładnie ćwierć wieku temu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze po wojnie wolne wybory do Rad Gmin i Miast. Kończyło się socjalistyczne udawanie, że władza „należy do ludu”.

W ramach zmian ustrojowych zlikwidowano instytucje Rad Narodowych oraz Naczelników. 5 czerwca 1990 roku po raz pierwszy zebrała się Rada Miejska Szczyrku. Wybrali oni wówczas swojego Przewodniczącego, którym został Mariusz Rajba.

W dwa tygodnie później, na kolejnej sesji Rady Miejskiej, w dniu 18 czerwca, Radni wybrali spośród dwóch kandydatów pierwszego w III RP Burmistrza Szczyrku. Został nim Józef Krajewski. Natomiast jego Zastępcą został Marek Starościak.

Takie były początki naszej Samorządności. Potem następowały kolejne kadencje, dochodziły nowe reformy, powołano powiaty, a Burmistrzów wybiera się obecnie w wyborach bezpośrednich. Obecny Burmistrz, Antoni Byrdy, spotkał się dziś rano z pracownikami Urzędu, dziękując im za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Za nami 6 kadencji budowania i pracy samorządu, lata pełne wysiłków i doświadczeń. Dziś spoglądamy z wdzięcznością wstecz. Ale na progu siódmej kadencji patrzymy przede wszystkim w przyszłość, starając się jak najlepiej rozwijać Szczyrk. Oby ten majowy jubileusz natchnął nas zbiorową mądrością i zgodną współpracą, która może przynieść tylko pozytywne rezultaty dla naszego Miasta. (J. Ż.)

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Barbara Marek - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2015-05-27
Publikacja w dniu:
2015-05-27
Opis zmiany:
b/d