2016-12-01

Bez względu na wiek i umiejętności będzie można przejechać profesjonalny slalom i sprawdzić swój czas!   W programie również gry i zabawy dla wszystkich!
Osoby, które nie startują mogą wraz z instruktorem skorzystać z nauki podstaw narciarstwa biegowego (ul. Sosnowa).

Uczestnictwo w imprezie - bezpłatne.

ZAPRASZAMY!  

jpgPlakat

REGULAMIN:

1. Organizator  

Organizatorem slalomu indywidualnego w dniach 5, 12, 26. lutego 2012 rozgrywanego w ramach imprezy „Zimowa runda Radia Zet” jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski oraz Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku.  

2. Termin i miejsce zawodów

5. lutego 2012r., stok Juliany – Szczyrkowski Ośrodek Narciarski; 12. lutego 2012r., stok w Szczyrku Czyrnej; 26. lutego 2012r., stok Juliany – Szczyrkowski Ośrodek Narciarski

3. Konkurencje  

W ramach zawodów zostanie przeprowadzony slalom indywidualny, w którym udział może wziąć każda osoba, bez względu na wiek.  

Zaplanowano 1 przejazd.

4. Program zawodów

9.00-10.30 – zapisy do slalomu 11.00-13.00 – slalom  

Biuro zawodów znajdować się będzie na miejscu imprezy.  

5. Uczestnicy

Uczestnikami zawodów narciarskich mogą być osoby w każdym wieku, przy czym osoby niepełnoletnie zobowiązane są stawić się w Biurze Zawodów z opiekunem.  

6. Kategorie wiekowe

1. DZIECI   2. DOROŚLI

W przypadku dużej liczby uczestników Orgnizator zastrzega sobie prawo do zmiany w kategoriach.

7. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze zawodów w dniu imprezy od godz. 9.00.

BRAK opłaty wpisowej – udział w imprezie jest bezpłatny.  

8. Sposób rozgrywania konkurencji

Slalom indywidualny – 1 przejazd każdego zgłoszonego zawodnika. W przypadku upadku zawodnik może kontynuować przejazd, jeśli nie jest to związane z zapinaniem obu nart.

Wypadnięcie z trasy eliminuje zawodnika.  

9. Nagrody  

Do ogólnej klasyfikacji liczy się czas przejazdu.   Dla trzech pierwszych osób w w obu kategoriach, które zdobędą najlepsze czasy, Organizator przewidział nagrody.

Specjalne upominki otrzymają również najmłodszy i najstarszy zawodnik biorący udział w zawodach.  

10. Sprawy organizacyjne  

Numery startowe przydzielane są według kolejności zgłoszeń uczestników.   Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i własne ryzyko, dlatego zalecane jest ubezpieczenie NW.   Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach narciarskich.  

Każdy uczestnik zawodów, decydując się na udział w slalomie, równocześnie oświadcza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do startu w zawodach narciarskich.   Odwołania przyjmuje Organizator zawodów w dniu imprezy, do 15 minut od zakończenia zawodów. Interpretacja oraz zmiany regulaminu przysługują Organizatorowi.