2014-01-02

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Szczyrk w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz krajoznawstwa i turystyki w 2014r.

Treści dostępne w załącznikach.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Redaktor naczelny
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-01-02
Publikacja w dniu:
2014-01-02
Opis zmiany:
b/d