2019-06-17

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwołuje na dzień 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10:00  VIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU, która odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.05.2019 r.
 3. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Szczyrk za 2018 rok
  - debata nad raportem,
  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk wotum zaufania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2018.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) Zmiany Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2019 – 2022.
  b) Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2019 r.
  c) Przyznania w roku 2019 dotacji z budżetu Miasta Szczyrk na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  d) Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II półrocze 2019 roku.
  e) Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na II półrocze 2019r.
  f) Przeprowadzenia wyborów Zarządów Osiedli.
  g) Ustalenia wysokości diet przysługujących za udział w pracach Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

  Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

  Wiceprzewodniczący Rady
  Miejskiej w Szczyrku

  /-/ Andrzej Łaciak

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-06-18
Publikacja w dniu:
2019-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Anna Szostak
Dokument z dnia:
2019-06-17
Publikacja w dniu:
2019-06-17
Opis zmiany:
b/d