2016-12-15

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju przypomina o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

Zalecamy przedsiębiorcom szczególną rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
mgr Małgorzata Gębala - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-12-15
Publikacja w dniu:
2016-12-15
Opis zmiany:
b/d