2014-02-05

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szczyrk w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz krajoznawstwa i turystyki w 2014r. Na realizację zadań w 2014r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przenaczono środki finansowe w wysokości 32.864 zł. natomiast w zakresie krajoznawstwa i turystyki przenaczono środki finansowe w wysokości 16.200 zł. Poniżej informacja o przyznanych dotacjach na realizację poszczególnych zadań:

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Edyta Caputa - Inspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-02-15
Publikacja w dniu:
2014-02-15
Opis zmiany:
b/d