2016-06-27

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza

Pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.

W uruchamianym pilotażowym Programie Funduszu o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać

  • osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego m.in. na wymianę źródła ciepła, montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła, docieplenie ścian, wymianę okien, itp.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 do 22 lipca 2016 roku.

Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą.

27 czerwca uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu oraz służyć będą pomocą przy wypełnianiu wniosków.

Więcej informacji na temat Programu - Likwidacja niskiej emisji - program pilotażowy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
inż. Anna Moroń - podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-06-27
Publikacja w dniu:
2016-06-27
Opis zmiany:
b/d