2016-06-09

OBWIESZCZENIE o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Danuta Byrdy - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2016-06-09
Publikacja w dniu:
2016-06-09
Opis zmiany:
b/d