Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2014 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.01.2014r.
3. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
4. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

6. Zmiany uchwały Nr LII/269/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2014-2022.
7. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2014r.
8. Określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
9. Zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole prowadzone przez Miasto Szczyrk.
10. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 5 porządku obrad.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

Podmiot odpowiedzialny:
Urząd Miasta Szczyrk
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-02-18
Publikacja w dniu:
2014-02-18
Opis zmiany:
b/d