Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 9 grudnia 2014r. o godz. 12:00
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku odbędzie się II SESJA RADY MIEJSKIEJ

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Burmistrza Miasta, radnego.
3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.
4. Złożenie ślubowania przez radnego.
5. Wystąpienie zaproszonych gości.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczyrku.
7. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Borys Matlak

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-12-05
Publikacja w dniu:
2014-12-05
Opis zmiany:
b/d