Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się I SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

6. Zakończenie sesji.

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
Anna Szostak - Podinspektor
Opublikował:
administrator
Dokument z dnia:
2014-11-27
Publikacja w dniu:
2014-11-27
Opis zmiany:
b/d