• 30. lipca 2016 - CYRK ZALEWSKI

  SZCZYRK | 30.07.2016 | ULICA DĘBOWA | GODZINA 16:00

   

  zobacz więcej
 • 29-30. lipca 2016 - IMPREZY W META MUSIC CLUB

  29.07 Resident Night
  Resident Night to impreza podczas której usłyszycie Wasze ulubione kawałki. Rezydent klubu DJ Brad R serwować będzie przeboje, które cieszą się największą popularnością w naszym klubie.

  30.07 Fluo Party
  Neonowe opaski, kolorowe światło i barwna muzyka - to imprezowy zestaw numer 1. Fluo Party to impreza, która zdecydowanie Cię zaskoczy. Uwaga - rozdajemy świecące gadżety!

  zobacz więcej
 • 29-30. lipca 2016 - IMPREZY W CLUB DISCO JAMA

  29.07 GORĄCY PIĄTEK - Weekend zaczynamy od gorących promocji! 

  30.07 SOBOTA -LATINO PARTY - hity latino, wakacyjne rytmy oraz nowości muzyczne.

  To wszystko czeka na Was w CLUBIE JAMA!

  Club Disco Jama
  Szczyrk-Centrum
  ul. Myśliwska 30

   

  zobacz więcej
 • REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK - BIEG PO SERCE ZBÓJA I SPORT-KLINIKA W ŻORACH

  REGULAMIN KONKURSU

  HASŁO/WIERSZ/RYMOWANKA (o długośći max.30-40 słów), promujące Bieg po Serce Zbója Szczyrka oraz Sport-Klinikę

  § 1 

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.Organizatorem Konkursu jest Miasto Szczyrk, Partner: Sport-Klinika z Żor.

  2.Konkurs prowadzony jest w celu promocji Biegu po Serce Zbója Szczyrka oraz Sport-Kliniki w Żorach.

  3.Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.07.2016 r. o godz.15.00 i trwa do 23.07.2016 r. do godz.13.00.

  4.Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz.U.2009, Nr 201, poz.1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww.ustawie.

  5.Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

  6.W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

  7.W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.

  8.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

  10.Niniejszy konkurs nie jest sponsorowany, popierany, zarządzany, czy w jakikolwiek inny sposób powiązany z portalem Facebook.

  § 2 

  ZASADY KONKURSU ORAZ NAGRODY

  Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  1.Zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

  2.Wykonać zadanie konkursowe, polegające na: wymyśleniu hasła/wiersza/rymowanki, promującego Bieg po Serce Zbója Szczyrka oraz Sport-Klinikę i umieszczenie go w komentarzu pod zdjęciem informującym o konkursie. Długość pracy to max. 30-40 słów.

  3.Konkurs trwać będzie od 18.07.2016 r. od godz.15.00 do 23.07.2016 r. do godz.13.00.

  4.Wyboru 3 zwycięzców dokona przedstawicielstwo Organizatora i Partnera konkursu.

  5.Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

  6.Przewidziano 3 nagrody w postaci Pakietów Diagnostyczno-Rehabilitacyjnych o wartości 400 zł każdy, zawierających konsultację ortopedyczną, konsultację rehabilitacyjną oraz zajęcia rehabilitacyjne.

  7.Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

  8.Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

  § 3 

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz wizerunku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uczestnictwa w Konkursie.

  2.Podanie niepełnych lub fałszywych danych osobowych powoduje wykluczenie Uczestnika z udziału w konkursie.

  3.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Miasto Szczyrk. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn.zm.).

  4.Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród.

  § 4 

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

  1.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród do dnia 26.07.2016 i zobowiązani są do podania danych adresowych tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość do wysyłki nagrody najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody.

  2.Istnieje również możliwość osobistego odbioru nagrody w Informacji Turystycznej w Szczyrku, ul. Beskidzka 41.

  3.W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 tygodni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

  4.Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

  § 5 

  REKLAMACJE

  1.Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres it@szczyrk.pl z dopiskiem "Bieg po Serce Zbója Szczyrka i Klinika-Żory" przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 2 tygodni od daty jego zakończenia.

  2.Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

  3.Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

  4.Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

   

  § 6 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

  2. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

   

   

  zobacz więcej
 • „Nestle poRusza Polskę” – ZAGŁOSUJ NA SZCZYRK!

  Szczyrk w konkursie „Nestle poRusza Polskę”! – zagłosuj na siłownię zewnętrzną!

  zobacz więcej
 • 22-24. lipca 2016 - "LATO Z KSIĄŻKĄ"

  W dniach 22-24. lipca 2016 zapraszamy na Plac św. Jakuba, gdzie odbędzie się kolejna edycja "Lata z Książką". Organizatorem wydarzenia jest wydawnictwo Zysk.

  "Lato z Książką" jest w tym roku jedną z imprez towarzyszących VII Biegowi po Serce Zbója Szczyrka, który będzie miał miejsce 23. lipca. 


  "Po czterech udanych edycjach Lata z książką postanowiliśmy kontynuować organizację tego wydarzenia. Mamy zaszczyt poinformować, że tym razem Lato z książką odbędzie się aż w czterech miastach: Łebie, Mikołajkach, Ustroniu oraz Szczyrku. W każdym z wymienionych miast spędzimy trzy dni (piątek - niedziela), podczas których zapewnimy wszystkim odwiedzającym rozrywkę na najwyższym poziomie! Stawiając na zróżnicowany i bogaty program każdego roku do udziału w naszym wydarzeniu zapraszamy wyjątkowych gości oraz przygotujemy warsztaty literacko-plastyczne dla najmłodszych uczestników. W strefie dziecięcej nigdy nie brakuje atrakcji, a i dla dorosłych mamy w zanadrzu kilka niespodzianek :)

  Lato z książką to jedyna inicjatywa czytelnicza w Polsce, która jest organizowana na taką skalę! Adresatami wydarzenia są nie tylko przypadkowi wczasowicze, wypoczywający w danych miejscowościach, ale fani dobrej literatury z całej Polski. Lato z książką kierujemy do wszystkich, niezależnie od wieku, bo przecież książka jest idealną formą rozrywki dla każdego z nas!" (źródło: www.latozksiazka.pl)

  Program --> http://www.latozksiazka.pl/#!szczyrk/hwaw8 

  zobacz więcej