• 27. sierpnia 2016 - SZCZYRK LATEM WITA KWIATEM

  Szczyrk Latem Wita Kwiatem

  27.09.2016 - Finał konkursu

  Plac św. Jakuba - godz. 17

   

  w programie:

  - finał konkursu "Szczyrk Latem Wita Kwiatem" - rozdanie nagród

  - występ akordeonistów z "Młodego Ondraszka"

  - pokaz tańca

  - zabawa przy muzyce

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Regulamin Konkursu Szczyrk Latem Wita Kwiatem

   

  1. Cele konkursu:

  •    Promocja Miasta 

  •    Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających pozytywny wpływ na podniesienie wyglądu i estetyki miasta

  •    Poprawa estetyki miejscowości, dbałość o własną posesję i ogród 

  •    Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów z terenu miasta

   

  2. Organizator konkursu: 

  •    Towarzystwo Miłośników Szczyrku przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego w Szczyrku oraz Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji w Szczyrku

   

  3. Uczestnicy: 

  •    W konkursie mogą brać udział wszyscy właściciele ogrodów położonych w granicach administracyjnych miasta Szczyrk 

  •    W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej 

  •    Przystępując do konkursu uczestnik deklaruje się, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu i oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za wszystkie oświadczenia zawarte w powyższym regulaminie. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym: § zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, § zgodę na publikację zdjęć ogrodu uczestnika i przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz organizatora konkursu

   

  4. Tryb zgłaszania: 

  •    Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie deklaracji opracowanej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu 

  •    Deklarację można wyciąć z bieżącego numeru Gazety Szczyrkowskiej – znajduje się bezpośrednio pod regulaminem

  •    Deklarację można pobrać z Internetu ze strony www.szczyrk.pl lub osobiście w punkcie informacji turystycznej ul. Beskidzka 41 

  •    Zgłoszenia mogą być składane w czasie trwania konkursu przez:

  - właściciela ogrodu, współwłaściciela (oraz ich pełnoletnie dzieci)

  - osoby trzecie (przedstawiciele organizacji lokalnych i przewodniczący oraz członkowie Zarządów Osiedli)

  •    W przypadku trudności w złożeniu deklaracji, Organizator oferuje pomoc w złożeniu, po uprzednim kontakcie: Stanisław Paluch - Wiceprezes - tel. 693 560 625

   

  5. Sposób realizacji Konkursu 

  •    Oceny ogrodów dokona Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Szczyrku, Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji, Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, oraz specjalistów z zakresu florystyki

  •    Komisja dokona przeglądu i oceny zgłoszeń oraz dokumentacji pod względem zgodności z regulaminem 

  •    Komisja dokona oględzin zgłoszonych ogrodów w terenie

   

  6. Kryteria oceny 

  •    Rozplanowanie ogrodu 

  •    Urządzenie części wypoczynkowej 

  •    Dobór roślin zdobiących ogród 

  •    Estetyka i stan techniczny ogrodzenia 

  •    Kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole, parapety, balkony 

  •    Trawniki i ich utrzymanie 

  •    Ogólne wrażenie estetyczne

   

  7. Nagrody

  •   Zamiast dotychczasowego przyznawania miejsc w rankingu nastąpiła zmiana, której celem jest spopularyzowanie konkursu oraz zwiększenia liczby uczestników.

  Dlatego też wyłoniony zostanie tylko zwycięzca konkursu, który otrzyma tak jak dotychczas nagrodę w postaci: Puchar Przechodni SIG i nagrodę rzeczową.

  Pozostali uczestnicy otrzymają: Dyplomy i nagrody rzeczowe.

   

   

  8. Promocja wyników konkursu 

  •    Oficjalne ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród nastąpi w dniu 27. sierpnia 2016 na Festynie Rodzinnym na Placu św. Jakuba w Szczyrku

  W przypadku deszczowej pogody impreza zostanie przeniesiona do Ośrodka Kultury

  •    Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą na stronie internetowej www.szczyrk.pl  oraz w Gazecie Szczyrkowskiej i za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych

  •    Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni w formie pisemnej 

  •    Lista laureatów oraz zdjęcia konkursowe będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.szczyrk.pl , będą również opublikowane w prasie lokalnej w tym w Gazecie Szczyrkowskiej

  zobacz więcej